Avohuollon palvelut


PERHETYö

Perhetyön on perheen omaa selviytymistä tukevaa toimintaa, joka käynnistyy yleensä lastensuojeluhuolen ilmaantuessa, perheen toimintakyvyn alentuessa ja elämän kriisitilanteissa. 

Perhetyötä voidaan toteuttaa avohuollon tukipalveluina perheen omassa kodissa tai perhekodin tukiasunnossa. Työ tehdään tavoitteellisesti yhteistyössä perheen jäsenten, sosiaalitoimen ja perheen  verkostojen kanssa. Perhetyön keskiössä on lapsi ja auttaminen tapahtuu hänen kasvuympäristönsä voimavaroja vahvistamalla, vanhemmuutta tukemalla, koulunkäyntiä auttamalla ja arjen sujuvuutta ratkomalla. Perhetyö on tavoitteiltaan, kestoltaan ja intensiteetiltään yksilöllinen.

SIJAISPERHEIDEN KONSULTAATIO, TUKI JA TYÖNOHJAUSPALVELUT

Sijaisperheille tarjotaan konsultaatiota ja ammatillista tukea lasten ja nuorten kasvatukseen liittyvissä pulmissa. 

VALVOTUT JA TUETUT TAPAAMISET

Lasten ja vanhempien tapaamisten mahdollistamiseksi ja käynnistämiseksi  tarjoamme perhekodissa tai vanhempien luona tapaamisten tukemista ja valvontaa.  

Yhteystiedot

Perhekoti Koramo
Niina Tuovila, Harri Tuovila ja Tuija Tuovila

Toivontie 3,
93600 Kuusamo

Puhelin:    
040 5092 956

inspecta sertif

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, jonka varmentaa, että Perhekoti Koramo Oy täyttää ISO 9001:2008 standardin vaatimukset